ประเภท: เคล็ดลับของ Windows XP

วิธีการบล็อกการเชื่อมต่อระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ Windows XP

ถ้าคุณไม่ระมัดระวังอาจเป็นไปได้ที่แฮกเกอร์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลโดยที่คุณไม่รู้และคัดลอกเปลี่ยนแปลงหรือลบไฟล์ ถ้า...

อ่านเพิ่มเติม →

พบปัญหาและ Windows ได้รับการปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 และรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วบางคนอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้: พบปัญหาและ Windows ถูกปิด...

อ่านเพิ่มเติม →